Goto KWS TOP
?Ñ??ÉÒÀ¸¡¡?Ä?¢¡?¡õ?é?¤?Ö?Ç¡??¿ / 1983 - 1985

¡Ú1983ǯ¡Û ¡Ú?ñ?ì¡Û ¡Ú??ºÅÃÏ¡Û ¡Ú?¿?¤?È?ë¡Û
02/18 (¶â) ¿??É?ë?¤¡??É () ¡¡-ÉÔÌÀ-
04/18 (?î) ¿À¸Í CHICKEN GEORGE (??) ¡¡-ÉÔÌÀ-
06/06 (?î) (°¦Ãθ©) FIRST CONCERT TOUR
06/07 (??) ()
06/20 (?î) ? ()
07/03 () ??ËÚ?Ú?Ë¡??ì?¤?ó (??) ¡¡-ÉÔÌÀ-
09/04 () ¿à?Ò?Þ?ê¡??Ê (¿ÀÆàÀ) ?¨?ï¡ÖFine¡×?¤?Ù?ó?È
09/27 (??) ?PIT INN () ¡¡-ÉÔÌÀ-
10/15 () ??û () ¡Ç83?رàº×?Ä?¢¡? (Á´?ñ13?ö?ê)
10/21 (¶â) ?? (??)
11/14 (?î) ? (?) SECOND CONCERT TOUR
11/15 (??) ?¯?ùÅç (?¯?ùÅ縩)
11/20 () ()
11/23 (¿å) ()
11/24 () (°¦Ãθ©)
¡©/¡©(¡©) ???? (?Ü?븩) ¡¡-ÉÔÌÀ-

¡Ú1984ǯ¡Û ¡Ú?ñ?ì¡Û ¡Ú??ºÅÃÏ¡Û ¡Ú?¿?¤?È?ë¡Û
04/27 (¶â) ºë¶Ì?ñ´Û ?®?Û¡??ë (ºë¶Ì¸©) HEART DANCING TOUR
05/12 () ??Åç¸?¿¿?ÖÆ? (??Å縩)
05/14 (?î) ?þÅÔ¶?°éʸ?????ó?¿¡? (?þÅÔÉÜ)
05/15 (??) ?? ()
05/16 (¿å) ?Ų? ? (°¦Ãθ©)
05/18 (¶â) ??? ? (°¦Ãθ©)
05/25 (¶â) ±§ÅÔ?Üʸ???ñ´Û?®?Û¡??ë (?)
05/28 (?î) ??ËÚÆ?¿??Û¡??ë (??)
05/30 (¿å) ?©ÅÄʸ???ñ´Û ?®?Û¡??ë (?©Åĸ©)
05/31 () ? ? (?Ü?븩)
06/02 () ? (´ä?긩)
06/05 (??) ?ÂÃ?¸ø?ñÆ? ()
06/08 (¶â) ???? (?)
06/09 () ?¯?ùÅçÃæ±û¸ø̱´Û (?¯?ùÅ縩)
06/10 () ?ܺêÂç?Ø ?رàº× (?ܺ긩)
06/14 () ?? (Ų)
06/15 (¶â) °??°?ë?Ê?Û¡??ë (??)
06/16 () ¿ÀÆàÀ̱?Û¡??ë ?®?Û¡??ë (¿ÀÆàÀ)
08/29 (¿å) GUAM (GUAM) GUAM TOUR "BIC?çºÅ?Ä?¢¡??¤?Ù?ó?È"
10/07 () (?¬??¸©) ¡Ç84?رàº×?Ä?¢¡? (Á´?ñ11?ö?ê)
10/10 (¿å) ?PIT INN () BIC 1 İ?ν
10/20 () ? () ¡Ç84?رàº×?Ä?¢¡? (Á´?ñ11?ö?ê)
10/21 () ?Ü?ë?ر¡?÷?ÒÂç?Ø (?Ü?븩)
10/27 () ()
10/28 () ?Ôî??رà?÷?ÒÃ?´üÂç?Ø (°¦Ãθ©)
10/30 (??) °¦ÃÎÂç?Ø (°¦Ãθ©)
11/01 () ? (?)
11/03 () ? (¿ÀÆàÀ)
11/04 () ?ÂÄÅ Åì?¤Âç?Ø (Ų)
11/10 () ? ()
11/26 (?î) ?¯?ùÅç?Ô̱ʸ???Û¡??ë Âè£??Û¡??ë (?¯?ùÅ縩) FAREWELL 1984 DANCING TOUR
11/27 (??) ?? (?)
11/30 (¶â) ? (?)
12/03 (?î) 奵?? ()
12/04 (??) °¦ÃθüÀ¸Ç¯¶â?ñ´Û (°¦Ãθ©)
12/06 () ?ÂÃ?¸ø?ñÆ? ()
12/10 (?î) ??? (Ų)
12/11 (??) ?ÂÄÅʸ?????ó?¿¡? ?®?Û¡??ë (Ų)
12/14 (¶â) ??ËÚ?Ô̱?ñ´Û (??)
12/19 (¿å) ? ? (?Ü?븩)
12/21 (¶â) ? (?)
12/24 (?î) ¿ÀÆàÀ̱?Û¡??ë (¿ÀÆàÀ)

¡Ú1985ǯ¡Û ¡Ú?ñ?ì¡Û ¡Ú??ºÅÃÏ¡Û ¡Ú?¿?¤?È?ë¡Û
01/15 (??) - ?ñ?ìÉÔÌÀ - () ?Á¶èÀ®¿Í?°
05/20 (?î) ºë¶Ì?ñ´Û (ºë¶Ì¸©) DANCING TOUR ¡ÉMOVE YOUR HIPS¡É
05/24 (¶â) ?? (?)
05/27 (?î) ±§ÅÔ?Ü?Ôʸ???ñ´Û ?®?Û¡??ë (?)
05/31 (¶â) ??Íü¸©Ì±Ê¸???Û¡??ë ?®?Û¡??ë (??Íü¸©)
06/05 (¿å) °¦ÃθüÀ¸Ç¯¶â?ñ´Û (°¦Ãθ©)
06/07 (¶â) ?? (?)
06/08 () ¿??ã?Ô¸ø?ñÆ? (¿??㸩)
06/11 (??) ?¯?ùÅç?Ô̱ʸ???Û¡??ë Âè£??Û¡??ë (?¯?ùÅ縩)
06/12 (¿å) ?? (?)
06/13 () ?Ω?? (?)
06/23 () Σ??? ()
06/24 (?î) ? ()
06/27 () ?ÂÄÅʸ?????ó?¿¡? (Ų)
06/28 (¶â) ?? (Ų)
07/07 () Ĺ??? (Ĺ?)
07/09 (??) ?âºêʸ???ñ´Û (??Çϸ©)
07/10 (¿å) ?? (?Ü?븩)
07/14 () ¶æÃΰÂÄ®¸ø̱´Û (??)
07/15 (?î) ??ËÚ?Ô̱?ñ´Û (??)
07/19 (¶â) °??°?ë?Ê?Û¡??ë (??)
07/21 () ¿â°æʸ???ñ´Û (´ôÉ츩)
07/22 (?î) ??ÅçÍ?ÊØÃù¶â?ñ´Û (??Å縩)
07/24 (¿å) ?þÅÔ?ñ´Û ÂèÆó?Û¡??ë (?þÅÔÉÜ)
07/28 () ë?? ()
10/05 () ?ëÀ??õ?ÊÂç?Ø (ºë¶Ì¸©) ¡Ç85 ?رàº×?Ä?¢¡?
10/06 () ?ü?ðå?ÊÂç?Ø ()
10/26 () ?ÃÆî?÷?ÒÂç?Ø (??)
10/27 () Φ (?)
10/28 (?î) (´ôÉ츩)
11/03 () ()
11/04 (?î) Ω? (?þÅÔÉÜ)
11/08 (¶â) °ì¤Î?ÜÃ?´üÂç?Ø (°¦Ãθ©)
11/20 (¿å) ? ? (?温) DANCING TOUR ¡ÉKADOMATSU DE OMA OMA OMA¡É
11/21 () ?? (?)
11/26 (??) ??Íü¸©Ì±Ê¸???Û¡??ë ?®?Û¡??ë (??Íü¸©)
11/27 (¿å) ¿ÀÆàÀ̱?Û¡??ë (¿ÀÆàÀ)
11/29 (¶â) ¿??㸩̱?Û¡??ë (¿??㸩)
12/04 (¿å) ? ()
12/07 () ¿å¸Í?Ô̱?ñ´Û (°ñ?븩)
12/09 (?î) Ĺ? (Ĺ?)
12/11 (¿å) º´?ì?Ô̱?ñ´Û (º´?츩)
12/13 (¶â) ?? (?)
12/14 () ±ä?¬Áí?çʸ?????ó?¿¡? (?ܺ긩)
12/16 (?î) ?? (?)
12/19 () ?? (??)
12/21 () ??ËÚ?Ô̱?ñ´Û (??)
12/23 (?î) ?? (?Ü?븩)
12/24 (??) ? (?)


2022 calendar
9月
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930【トピックカテゴリー】
全て表示
お知らせ
角松敏生
関連アーティスト
あしあと
名盤紹介
レアな逸品
カドマツ・ネタ
ネット関連
半可通
小ネタ

【カテゴリー】

全て表示
掲示板
チャット
リンク
その他

【コンテンツ】

2006-2008 Tour & Live
2001-2005 Tour & Live
1998-2000 Tour & Live
1994-1997 Tour & Live
1992-1993 Tour & Live
1990-1991 Tour & Live
1988-1989 Tour & Live
1986-1987 Tour & Live
 1983-1985 Tour & Live
My Profile


【過去ネタ ランダム抜粋】


新しいトピック
最新:05/20 22:33

新しいコメント
最新:07/10 03:24


[ POST ][ AddLink ][ CtlPanel ]


Total

Today
Yesterday


RSS Feed (XML)
RSS (euc)
RSS (sjis)
RSS (utf8)

Googleボットチェッカー

Yahoo!ボットチェッカー

MSNボットチェッカー

TOSHIKI KADOMATSU Official Site TOSHIKI KADOMATSU WEB ARCHIVE @t-kadomatsu.net
Copyright(c) 1997-2008 futo All right reserved.

GsBlog was developed by GUSTAV, Copyright(C) 2003, Web Application Factory All Rights Reserved.

Kadomatsu Web Site は、1角松ファンが開設する私設ファンサイトですので、掲載する情報の信憑性はかなりアヤシイと思われます。
各アーティストの著作権・肖像権等には配慮して、ジャケット写真以外の画像は掲載してないつもりです。
当サイトへのリンクは、どのページにもご自由に無断で張って下さってかまいません。(リンクが無けりゃ Internet は成り立ちませんしね)